ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Całodobowa obsługa kotłowni węglowych mieszczących się przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, Krawczyka 16, Krawczyka 21, Ks. Górka 60, Chudowskiej 9 i Gliwickiej 367 w Mikołowie wraz z dostawą węgla oraz z wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania węgla

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2011 r. pod numerem 292416-2011.