ZGL/DzZ/06/2011 Wykonanie inwentaryzacji nieruchomości będącej w zasobie gminy Mikołów wraz z wyceną lokali mieszkalnych