Budowa budynku wielofunkcyjnego dla obsługi oświaty, rekreacji i sportu w Mikołowie-Borowej Wsi przy ul. Równoległej


Budowa budynku wielofunkcyjnego dla obsługi oświaty, rekreacji i sportu w Mikołowie-Borowej Wsi przy ul. Równoległej