Modernizacja szkolnego placu zabaw tworzonego w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” - przy Szkole Podstawowej nr 5  w Mikołowie, przy  ul. Katowickiej 24.