Dostawa laptopów, projektorów multimedialnych oraz ekranów projekcyjnych na potrzeby projektu „Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”