ZSIPM/11/ZS/2011 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie - Bujakowie,  przy  ul. Szkolnej 1 – etap I /boisko do piłki plażowej z odwodnieniem i ogrodzeniem na odcinku J-K-L-M/