Wykonanie oświetlenia elementów wieży widokowej na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5
Numer ogłoszenia: 317076 - 2011; data zamieszczenia: 04.10.2011