Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze
pokój nr 1, parter, Rynek 16
tel.: (32) 324 84 02, 324 85 01

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi
Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 25, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 73
e-mail: bgo@mikolow.eu

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne
  2. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty

Pisemna skarga dotycząca zalewania nieruchomości w związku z niewłaściwie odprowadzanymi ściekami z gruntów sąsiednich.

Opłaty

17 zł za pełnomocnictwo (w przypadku wyznaczenia pełnomocnika) zgodnie z cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Sposób załatwienia sprawy

  1. Przyjęcie skargi.
  2. Zawiadomienie osoby składającej skargę o terminie przeprowadzenia oględzin.
  3. Przeprowadzenie oględzin nieruchomości w związku z niewłaściwie odprowadzanymi ściekami.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie.