Informacja

o rozstrzygnięciu negocjacji z dnia 7 sierpnia 2015 roku

 

Negocjacje wysokości stawki czynszu najmu lokalu użytkowego nr 10 znajdującego się na II piętrze budynku przy Rynku 7 w Mikołowie ogłoszono poprzez podanie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mikołów, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na łamach „Dziennika Zachodniego” w „Tygodniku Powiatowym Mikołów” w dniu 10 lipca 2015 roku.

Termin składania ofert upłynął 5 sierpnia 2015 roku. Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpiło 7 sierpnia 2015 roku o godz. 9.00 w pokoju 34 Urzędzie Miasta,  Mikołów

W wyniku negocjacji lokal użytkowy nr 10 znajdujący się na II piętrze budynku przy Rynku 7 w Mikołowie o powierzchni 31,58 m2 został wynajęty spółce pod firmą INNOVATIVE ENERGY Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach. W trakcie negocjacji, do której przystąpiło dwóch oferentów, zaoferowała ona najwyższą stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 25,00 zł netto.