OGŁOSZENIE

 

           Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zmianami)

 

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że zostały przeznaczone do dzierżawy,  następujące nieruchomości gminne:

 

Nr działki

położenie

Powierzchnia

do dzierżawy

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

nie  i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu

Okres dzierżawy

część działki nr 1173/30

ul. Jasna

Mikołów

500 m2

KA1M/

00053257/6

cele rolne

 0,25 zł/m2

rocznie

do

30 września

 

 

1 rok

część działki

nr  836/42

ul.św. Wojciecha

Mikołów

35 m2

KA1M/

00058529/6

ogródek całoroczny

 

6,50 zł/m2

miesięcznie

 

kwartalnie

 

3 lata

działka

 nr 835/42

ul. św.

Wojciecha

Mikołów

174 m2

KA1M/

00058529/6

ogródek całoroczny

 

6,50 zł/m2

miesięcznie

 

kwartalnie

 

3 lata

część działki

nr 370/93

przy ul. Cieszyńskiej

Mokre

 

500 m2

KA1M/

00010420/7

 

cele rolne

0,10 zł/m2

rocznie

do

30 września

 

3 lata

 

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie stosownie do zarządzenia Burmistrza Mikołowa określającego wysokość stawek czynszu dzierżawnego.

Wydzierżawienie terenu nastąpi w drodze bezprzetargowej, po upływie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 21 dni oraz zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www. mikolow. eu (ogłoszenia Urzędu, ogłoszenia).

 

 

 

Wywieszono:

24.10.2014