OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518; dalej: ustawa)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: 

 1. Lokale mieszkalne nr 2, 4, 6, 11, 12, 15, 20 w budynku nr 11 na osiedlu im. A. Mickiewicza w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu;
 2. Lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 16 na osiedlu im. A. Mickiewicza w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu;
 3. Lokale mieszkalne nr 6 i 13 w budynku nr 21 na osiedlu im. A. Mickiewicza w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu;
 4. Lokale mieszkalne nr 14 i 15 w budynku nr 2 na osiedlu C. K. Norwida w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu;
 5. Lokal mieszkalny nr 13 w budynku nr 6 na osiedlu C. K. Norwida w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu;
 6. Lokal mieszkalny nr 11 w budynku nr 8 położonym na osiedlu Grunwaldzkim w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu;
 7. Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 11 na osiedlu Grunwaldzkim w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu;
 8. Lokal mieszkalny nr 30 w budynku nr 12 na osiedlu Grunwaldzkim w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu;
 9. Lokal mieszkalny nr 17 w budynku nr 13 na osiedlu Grunwaldzkim w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu;
 10. Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 14 na osiedlu Grunwaldzkim w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu;
 11. Lokal mieszkalny nr 19 w budynku nr 3 przy ul. Górniczej w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu;
 12. Lokale mieszkalne nr 7 i 10 w budynku nr 4 przy ul. Górniczej w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu;
 13. Lokal mieszkalny nr 14 w budynku nr 44 przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu.

Sprzedaż każdego z lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu nastąpi na rzecz ich aktualnych najemców.

Wykaz zawierający szczegółowe dane nieruchomości, określone w art. 35 ust. 2 ustawy, został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16.

Informacji udziela Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, pokój nr 203, tel.: (032) 32-42-623.