Wykonanie okresowej kontroli rocznej – przeglądu podstawowego pięciu obiektów mostowych na terenie Gminy Mikołów.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące obiekty:

- przepust na potoku Jamna w ciągu ul. Dolina Jamny,

- most drogowy nad potokiem Promna w ciągu ul. Zamkowej,

- przepust nad potokiem Jamna w ciągu ul. Musioła,

- przepust nad potokiem Wilkowyjskim w ciągu ul. Dołowej,

- przepust dla pieszych nad potokiem Jamna przy ul. Musioła.

 

W dniu 31.10.2016 zawarto umowę z oferentem Barbarą Kliś KLIŚ Budownictwo, Ostre 11, 34-324 Lipowa