KC-5/2016 Usługa polegająca na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołów. Przez usuwanie wyrobów zawierających azbest rozumie się zebranie, zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych

Informujemy, że 22.08.2016 zawarto umowę z oferentem Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane T-TEL Tomasz Wieczorek, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Podgórze 20/2