Dostarczenie pomocy dydaktycznych, sprzętu, materiałów dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Numer ogłoszenia: 501128 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013