Świadczenie usług transportowych materiałów budowlanych dla potrzeb ZakładuGospodarki Lokalowej w Mikołowie