CIS PN-6/2013/MPPS 

Przeprowadzenie kursu operatora agregatów tynkarskich dla 3 uczestników projektu pn. PARTNERSTWO na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Numer ogłoszenia: 457708 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013