Awaryjna wymiana wewnętrznych pionów kanalizacji deszczowej w raz z wykonaniem zabudowy i malowaniem w segmencie D i C w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie ul. Krakowska 30

Numer ogłoszenia: 279522 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013