Usługa szkolenia zawodowego dla uczestników projektu systemowego "Zakontraktuj swoją przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL