Wymiana konstrukcji dachu z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym w Mikołowie na os. Mickiewicza 4