Świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu PARTNERSTWO na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej.

Numer ogłoszenia: 284304 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013