Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie”. Projekt realizowanyjest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.

 

Umowę  zawarto 19.04.2013 r. z oferentem "MAXIMEDIA" Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego  74, 43-195 Mikołów