UM KC 3/2013 KC-3/2013 Dostawa nowego sprzętu – aparatu fotograficznego na potrzeby realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnej realizowanej  w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II”