Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „AkademiaUmiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”.