Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II”.

Umowę zawarto 15.01.2013 z oferentem TAURUS Doradztwo i Reklama Adam Widuch ul. Mikołowska 19 Gliwice