Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do mieszkania nr 10 w budynku na os. Mickiewicza 15 w Mikołowie