Zabezpieczenie centrali wentylacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 29

Numer ogłoszenia: 393686 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012