Świadczenie usługi specjalisty ds. zamówień publicznych przez okres3 miesięcy od momentu podpisania umowy, w siedzibie Zamawiającego