PN 41/2016 Świadczenie usługi zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołów od podpisania umowy do 31.12.2017 r.

Ogłoszenie nr 343712 - 2016 z dnia 2016-11-16 r.