Dostawa zestawów komputerowych o jednakowej specyfikacji technicznej, części i akcesoriów komputerowych,oprogramowania.

Ogłoszenie nr 304277 - 2016 z dnia 2016-09-01 r.