Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Świerkowej i terenu Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 161831 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016