Przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz kursu metodycznego dla osób dorosłych na potrzeby realizacji projektu pn. Power of Education - podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych
Numer ogłoszenia: 89685 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016