Część 1 zamówienia: Dostawa do siedziby zamawiającego komputerów przenośnych z systemem operacyjnym klasy PC.

Część 2 zamówienia: Dostawa do siedziby zamawiającego akcesoriów komputerowych
Numer ogłoszenia: 109797 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016