PN 16/2016 Przebudowa ul. Katowickiej, na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu, wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych, nad potokiem Jamna, w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 91400 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016