Dostawa do siedziby zamawiającego: Komputerów stacjonarnych o jednakowej specyfikacji technicznej, monitorów komputerowych, serwera bazodanowego, nowych części komputerowych
Numer ogłoszenia: 14477 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016