PN 18/2016 Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej w Mikołowie na terenie Małych Plant, parcela 470/53
Numer ogłoszenia: 91616 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016