PN-7/2016

Część 1 zamówienia:

Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miejskiego Mikołów
 i gminnych jednostek organizacyjnych 

Część 2 zamówienia:

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy  Mikołów 

Część 3 zamówienia:

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, auto-casco, NNW, assistance, auto szyby) pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Gminę Mikołów, a także użytkowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mikołów  

Numer ogłoszenia: 82694 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016