Uchwała RIO nr 4200/V/43/2016 z dnia 22.02.2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mikołów wynikającej z zaciągniętych zobowiązań