Uchwała RIO nr 4100/V/103/2014 z dnia 18.06.2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Miasto Mikołów kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł.