Uchwała RIO nr 4100/V/196/2013 z dnia 13.12.2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025.