Uchwała RIO nr 4100/V/195/2013 z dnia 13.12.2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 3.738.001 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Miasta Mikołowa.