Uchwała RIO nr 4100/V/194/2013 z dnia 13.12.2013 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami infrmacyjnymi.