Uchwała RIO nr 4100/V/126/2013 z dnia 24.09.2013 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mikołowa informacji o przebiegu wykonania Budżetu za I półrocze 2013 roku