Uchwała RIO nr 4100/V/66/2012 z dnia 22.04.2013 w sprawie opinii o przedłożononym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012.