Uchwała RIO nr 4100/V/31/2013 z dnia 22.01.2013 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mikołów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.