Uchwała RIO 4100/III/237/2011 z dnia 13.12.2011 w sprawie: opini o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Mikołów projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem.