Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Mieniem
pok. nr 15, parter, Rynek 16
tel.: 32 324 85 63, 32 324 85 64
e-mail: 
zagospodarowanie.przestrzenne@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Nieruchomości zabudowane, jak i przeznaczone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę budynkami lub innymi urządzeniami powinny być oznaczone numerami porządkowymi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.  

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru - 17,00 zł.
Za wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru - brak opłat.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o nadanym numerze nieruchomości.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Zaświadczenie można odebrać osobiście, otrzymać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub po przedstawieniu pelnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.