Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Mieniem
pok. nr 15, parter, Rynek 16
tel.: 32 324 85 63 , 32 324 85  64
e-mail: 
zagospodarowanie.przestrzenne@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  2. Ustawa z dnia 16 listopda 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty

Wniosek, należy podać ulicę i numer działki.

Opłaty

Za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - 70,00 zł

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty wpływu wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.