Zarządzenie nr 945/260/16 z dnia 23.08.2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku