Sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku.