Sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku.